دوره آموزشی: LIFTING PLAN

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و افراد علاقه مند

تعداد فراگیران در هر دوره: حداقل۱۰ نفر

مدت زمان آموزش توسط شرکت نیک آزمون آسیا:از ۸ ساعت تا ۲۴ ساعت

سرفصل های دوره آموزشی:

  • آشنایی با انواع جرثقیل ها
  • واژه شناسی و اجزای جرثقیل ها
  • اصول ایمنی در استقرار و راه اندازی جرثقیل
  • اصول ایمنی در کار با جرثقیل ها
  • آشنایی با وسایل باربندی و کنترل آن ها
  • شناخت روش های ایمن حمل و جابجائی بار با جرثقیل
  • نمایش فیلم آموزشی
  • آموزش عملی

-دوره فوق هر ۲ ماه یک بار برگزار می شود.

-در صورت به حد نصاب نرسیدن دوره برگزار نمیگردد.