دوره آموزشی: ریگری(RIGGER)

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و افراد علاقه مند

تعداد فراگیران در هر دوره:حداقل ۱۰ نفر

مدت زمان آموزش توسط شرکت نیک آزمون آسیا:از ۸ ساعت تا ۲۴ ساعت

سرفصل های دوره آموزشی:

  • مقررات ایمنی مربوط به اپراتور جرثقیل
  • وظایف ریگر
  • آشنایی با قوانین و استاندارد ها در زمان بارگیری
  • آشنایی با روش های صحیح و ناصحیح باربرداری
  • تکنیک های بستن بار
  • نمایش فیلم آموزشی
  • آموزش عملی

-دوره فوق هر ۲ ماه یک بار برگزار می شود.

-در صورت به حد نصاب نرسیدن دوره برگزار نمی گردد.