نام رشته آموزشی:اپراتوری جرثقیل موبایل(MOBILE CRANE)

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و افراد علاقه مند

مدت زمان آموزش طبق استاندارد فنی حرفه ای: آموزش تئوری ۲۸ ساعت ، آموزش عملی ۶۲ ساعت ، دوره کار آموزی ۹۰ ساعت 

سرفصل های دوره آموزشی:

  • توانایی بازدید از قسمت های مختلف جرثقیل موبیل با دکل ثابت و گردان
  • توانایی روشن کردن و آماده به کارگیری جرثقیل موبیل با دکل ثابت و گردان
  • توانایی انجام سوخت گیری انواع جرثقیل موبیل
  • توانایی رانندگی با جرثقیل موبیل با دکل ثابت و گردان به منظور جابجایی انواع کالا
  • توانایی تشخیص علائم استاندارد شده روی کالای بسته بندی شده و فاقد بسته بندی
  • توانایی صحافی انواع کالای بسته بندی شده و فاقد بسته بندی
  • توانایی تخلیه و بارگیری کالا از روی وسائط نقلیه

-دوره فوق در اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۸ در اصفهان و تهران برگزار می گردد . 

در صورت ثبت نام در دوره ی آموزشی فوق، گواهینامه از طرف سازمان فنی حرفه ای کشور صادر می گردد.