نام رشته آموزشی:اپراتوری جرثقیل سقفی(OVERHEAD CRANE)

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و افراد علاقه مند

مدت زمان آموزش طبق استاندارد فنی حرفه ای: آموزش تئوری ۴۹ ساعت ، آموزش عملی ۹۶ ساعت ، کارآموزی ۲۰ ساعت

سرفصل های دوره آموزشی:

  • توانایی راه اندازی تجهیزات دستگاه جرثقیل 
  • توانایی به کارگیری انواع سیم بکسل و روش های حلقه کردن سر سیم بکسل و خرابیهای سیم 
  • توانایی انتخاب سیم بکسل باربندی از نظر قطر و اندازه 
  • توانایی بدست آوردن مرکز ثقل بارها و روش تشخیص مرکز ثقل و وزن بار 
  • توانایی بکارگیری زنجیر های باربندی و تسمه های برزنتی و سایر لوازم باربلند کن 
  • توانایی بکارگیری علائم ریگری و دستور العمل ایمنی مربوطه 
  • توانایی بکارگیری روش های واژگون کردن بار 
  • توانایی بارگیری صحیح و تخلیه تریلر 
  • توانایی کار با دو جرثقیل و نشانه گذاری جهت  کارهای تکراری 
  • توانایی تخلیه بار در مکان های ایمن 

-دوره فوق در نیمه اول سال ۱۳۹۸ برگزار می شود.

-در صورت ثبت نام در دوره ی آموزشی فوق، گواهینامه از طرف سازمان فنی حرفه ای کشور صادر می گردد.