دوره آموزشی: اپراتوری جرثقیل برجی(TOWER CRANE)

نام رشته:اپراتوری جرثقیل برجی

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و افراد علاقه مند

مدت زمان آموزش طبق استاندارد فنی حرفه ای:آموزش تئوری ۲۵ ساعت ، آموزش عملی ۶۵ ساعت ، کارآموزی ۱۰ ساعت 

سرفصل های دوره آموزشی:

  • توانایی انجام بازرسی و بازدید سیستم های بکار رفته در جرثقیل 
  • توانایی سرویس و نگهداری دستگاه جرثقیل 
  • توانایی کنترل و حرکت مکانیزم های قلاب – شاریوت و دکل (راهبری)
  • توانایی به کارگیری صحیح لوازم باربندی ( سیم بکسل – زنجیر – بلت – بونکر -سبد)
  • توانایی محاسبه وزن بار و محاسبه وزن لازم جهت وزنه تعادل 
  • توانایی انجام عملیات باربرداری و رعایت موارد ایمنی 
  • توانایی گزارش زمان سرویس و تعمیرات شیفتی 

-دوره فوق در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در اصفهان و تهران برگزار می گردد . 

-در صورت ثبت نام در دوره ی آموزشی فوق، گواهینامه از طرف سازمان فنی حرفه ای کشور صادر می گردد.