نام رشته آموزشی:اپراتوری لیفتراک(LIFT TRUCK)

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس افراد علاقه مند

مدت زمان آموزش فنی حرفه ای: آموزش تئوری ۵۵ ساعت ، آموزش عملی ۴۵ ساعت ، کارآموزی ۵۰ ساعت 

 

سرفصل های دوره آموزشی:

  • توانایی تشخیص سیستم های به کار رفته در لیفتراک 
  • توانایی سرویس و نگهداری دستگاه لیفتراک 
  • توانایی اجرای آیئن نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی 
  • توانایی تشخیص تجهیزات اطاق فرمان 
  • توانایی اجرای ایمنی در کار با ماشین آلات 
  • توانایی راه بری و انجام عملیات اجرایی دستگاه 

-دوره فوق در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در اصفهان و تهران برگزار می گردد . 

-در صورت ثبت نام در دوره ی آموزشی فوق، گواهینامه از طرف سازمان فنی حرفه ای کشور صادر می گردد.