نام رشته آموزشی:بازرسی جرثقیل برجی(TOWER CRANE)

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس افراد علاقه مند

تعداد فراگیران درهر دوره: حداقل۱۰ نفر

مدت زمان آموزش توسط شرکت نیک آزمون آسیا:از ۸ ساعت تا ۲۴ ساعت

سرفصل های دوره آموزشی:

  • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات
  • آشنایی با اجزای
  • اصول ایمنی در استقرار و راه اندازی جرثقیل برجی
  • اصول ایمنی در کار
  • نحوه خواندن و کار با جدول باربرداری
  • نحوه بازرسی
  • علامت دهی دستی و هماهنگی کار
  • نمایش فیلم آموزشی

-دوره فوق هر ۲ ماه یک بار برگزار می شود.

-در صورت به حد نصاب نرسیدن دوره برگزار نمیگردد.