آموزش بازرسی تجهیزات باربندی

 

دوره آموزشی: بازرسی تجهیزات باربندی

سطح فراگیران: دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، اپراتور های جرثقیل های سیار و افراد علاقه مند

تعداد فراگیران هر دوره: ۲۵ نفر

مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت

 

سرفصل های دوره آموزشی:

  • آشنایی با انواع تجهیزات باربندی
  • آشنایی با ادوات جانبی باربرداری
  • آشنایی با روش های بازرسی تجهیزات باربندی
  • آشنایی با روش های بازرسی ادوات جانبی
  • آموزش عملی

 

  • دوره های آموزشی از ۱۸ تا ۲۳ هر ماه برگزار می گردد.