اهداف شرکت

مجموعه بازرسی و فنی مهندسی نیک آزمون آسیا در سال۱۳۸۶ با نام اختصاری نیکاتک به منظور فعالیت در زمینه خدمات بازرسی فنی برای انواع جرثقیل های(موبایل،سقفی،برجی و دروازه ای)،بالابرها و لیفتراک ها شروع به فعالیت نموده است.در تمامی این سال ها راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت کشور با همراهی متخصصان پیموده است،همواره اهداف همکاران ما بر شناخت نیاز های مشتریان و ارائه خدمات بهینه به سراسر کشور متمرکز می باشد.

پس از تأسیس شرکت و بعد از اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(اداره استاندارد)در مورد فعالیت شرکت در زمینه‌های بازرسی، اخذ گواهینامه  ۲۰۰۸ : ISO 9001، در زمینه‌های سیستم مدیریت کیفیت از شرکت توف نورد (TUV NORD)، اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار استان اصفهان ، خدمات بازرسی را در سطح کشور با توجه به اهداف شرکت، شروع نموده‌ایم.

معرفی شرکت

مجموعه بازرسی و فنی مهندسی نیک آزمون آسیا در سال۱۳۸۶ با نام اختصاری نیکاتک به منظور فعالیت در زمینه خدمات بازرسی فنی برای انواع جرثقیل های(موبایل،سقفی،برجی و دروازه ای)،بالابرها و لیفتراک ها شروع به فعالیت نموده است.در تمامی این سال ها راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت کشور با همراهی متخصصان پیموده است،همواره اهداف همکاران ما بر شناخت نیاز های مشتریان و ارائه خدمات بهینه به سراسر کشور متمرکز می باشد.

پس از تأسیس شرکت و بعد از اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(اداره استاندارد)در مورد فعالیت شرکت در زمینه‌های بازرسی، اخذ گواهینامه  ۲۰۰۸ : ISO 9001، در زمینه‌های سیستم مدیریت کیفیت از شرکت توف نورد (TUV NORD)، اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار استان اصفهان ، خدمات بازرسی را در سطح کشور با توجه به اهداف شرکت، شروع نموده‌ایم.